Poznatkov

Čo je aktívne uhlie?Aktívne uhlie, tiež tzv aktívne uhlie, ktoré je vyrobené z pilín-drevo založený aktívne uhlie, uhlie-uhlie založené aktívneho uhlia, kokosových škrupín kokosových shell aktívneho uhlia. To je forma uhlíka spracované mať malé, low-objem pórov, ktoré zvyšujú plochu k dispozícii pre adsorpciu alebo chemických reakcií.

Uhlie je aktivovaný spracovanie pri veľmi vysokých teplotách. Vysoké teploty zmeniť svoju vnútornú štruktúru, zmenšenie veľkosti pórov a zvýšenie jeho povrchovej plochy. To má za následokaktívne uhlieje viac pórovitý ako pravidelné dreveného uhlia. Kvôli jeho vysokým stupňom mikropórovitosti len jedného gramu aktívneho uhlia má rozlohu nad 3000 m2, ako určí plyn adsorpcia. [3 aktivačná úroveň dostatočnú pre užitočná aplikácia môže dosiahnuť výlučne z vysokej povrchovej plochy; Avšak, často ďalšie chemické ošetrenie zvyšuje adsorpčné vlastnosti.

Aktívne uhlie by nemal byť zamieňaný s uhlie brikety, ktoré sa používajú na svetlo vaše grilovanie.

Zatiaľ čo obaja môžu byť vyrobené z rovnakého základného materiálu, drevené uhlie brikety neboli "aktivované" pri vysokých teplotách. Okrem toho obsahujú ďalšie látky, ktoré sú toxické pre človeka, ale uhlie je prospešné pre telo do určitej miery.