Znalosť priemyslu

Hlavný mechanizmus aktívneho uhliaAktívne uhlie je hydrofóbny adsorbent pripravený z pevného materiálu obsahujúceho uhlík a aktivovaný karbonizáciou a aktiváciou pri vysokej teplote. Aktívne uhlie obsahuje veľké množstvo mikropórov, má obrovský špecifický povrch, môže účinne odstrániť farbu, zápach, môže odstrániť väčšinu dvojstupňového výtoku organických znečisťujúcich látok a niektorých anorganických látok obsahujúcich určité toxické ťažké kovy.

Aktivovaný uhlík môže účinne adsorbovať chlórované uhľovodíky, organofosforové a karbamátové insekticídy a môže adsorbovať benzéter, N-nitrochlórbenzén, naftalén, etylén, xylénfenol, fenol, DDT, aldrin, alkylbenzénsulfónovú kyselinu a mnohé estery a aromatické zlúčeniny. Sekundárny výtok obsahuje aj adsorpciu organických látok s neaktívnym uhlím, ako je medziproduktová degradácia bielkovín, než je pôvodná organická hmota, je ťažšie byť adsorpcia aktívnym uhlím, aktívny uhlík pri odstraňovaní THM je nižší, iba na dosiahnutie 23-60 %.