Poznatkov

Princíp adsorpcie aktívneho uhlia pre čistenie vodyPomocou aktívneho uhlíkového filtra čistiť vodu je používať jeho pórovitý pevných povrchu, adsorpcia odstrániť organické alebo toxických látok vo vode, takže čistenie vody. Výsledky ukazujú, že uhlie má silné adsorpčné schopnosť organickej hmoty v rozsahu 500-1000 s molekulovou hmotnosťou.

Adsorpciu organických látok podľaaktívne uhlieje ovplyvnená jeho distribúciu veľkosti pórov a vlastnosti organických látok, ktorý je hlavne ovplyvnený polarity a molekulovej hmotnosti organických látok. Rovnakej veľkosti organickej hmoty, tým vyššia rozpustnosť, silnejšie hydrophilicity, horšie adsorpcie aktívneho uhlia, a naopak, rozpustnosť malé, hydrofilné chudobných, polar slabé organické zlúčeniny napríklad benzén zlúčeniny, fenolové zlúčeniny ako silné adsorpčné kapacity.

Čistenie vodyaktívne uhlievo všeobecnosti možno čistiť vodu, odstrániť zápach, odstránenie ťažkých kovov a kolónie vo vode, zlepšenie kvality vody, je ideálny materiál pre vodu, čistená voda, vysokej čistoty vôd. použiť aj pre hlboké čistenie odpadových vôd.